Sedan 1991 bedriver vi profylaxinriktad tandvård i gruppmottagningsform.

Teamarbete och s k delegering är idag två nyckelord inom svensk tandvård. Det innebär att tidigare traditionella tandläkaruppgifter utföres av andra personalkategorier, t ex tandhygienister. För Dig som patient betyder detta:

 • att vi kan hålla våra avtalade kallelsetider
 • att Du undersöks antingen av hygienist eller tandläkare/hygienist
 • att röntgenbilderna alltid granskas av mig som tandläkare
 • att Du får bättre tandhälsa och därmed lägre vårdkostnader


  Anders Moberg, Mikael Plith och Maria Loftby-Edwass

  Läs mer om:

  En familj - en tandläkare
  Du som fyllt 20 år
  Hygienrutiner
  Teknikerlabbet


  En familj - en tandläkare

  Låt även övriga familjemedlemmar komma till oss. Detta ökar möjligheterna till en bättre tandhälsa för hela familjen.

  Du som fyllt 20 år

  Den kostnadsfria tandvården har nu upphört. Du kan själv bestämma vem som skall behandla dina tänder.
  Vi kallar Dig till regelbundna kontroller om Du väljer att fortsätta hos oss!

  Hygienrutiner

  I vår verksamhet är vi noga med att leva upp till Socialstyrelsens krav på goda hygienrutiner och följer strikt de anvisningar för smittskydd som finns beskrivna i Meddelandeblad 6/95, där det bl a heter: "Patienterna skall kunna förlita sig på att de inte smittas i samband med tandvård."

  Teknikerlabbet - en viktig del

  Med tillgången till Gustavssons Dentallab på Jabobsgatan 18B (tel. 0515-168 45) kan vi erbjuda ett stort utbud av tekniska konstruktioner, något som blivit allt viktigare i samband med den avveckling av amalgamet som påbörjats. Labbet kännetecknas av en mycket god serviceanda och modern teknik.
  Idag inriktad på mer estetisk tandvård.


  »
  Tillbaka