Brånemarkmetoden
- Från vision till verklighet


I min ambition att kunna hjälpa mina patienter till god tandfunktion och estetik har jag funnit metoden att fästa titanimplantat i käkbenet vara den mest framgångsrika.

Metoden, som utvecklades av professor Per-Ingvar Brånemark, innebär att man ersätter förlorade tänder genom att förankra ersättningständer ("skruvar") direkt i käkbenet. Dessa implantat är tillverkade av ren titan, en metall som har en unik förmåga att växa fast i levande benvävnad.

Undersökning

Innan behandlingen kan bli aktuell måste en noggrann undersökning göras av mig samt min specialistkollega inom käkkirurgi Mats Hellman, övertandläkare inom sin specialitet. Mats är verksam som klinikchef vid avdelningen för käkkirurgi, kärnsjukhuset Skövde.

Med hjälp av röntgenundersökning och klinisk undersökning kan vi fastställa tillståndet i käkbenet, kvarvarande tänder, slemhinnor och käkleder samt bettförhållandet i övrigt. Ibland kan det bli aktuellt att göra en ny bro eller protes i motsatta käken.
En förutsättning för implantatbehandling är att den käke som skall behandlas har en tillräcklig mängd ben av tillräckligt god kvalitet. Detta varierar mellan över- och underkäke, men i underkäken är detta sällan något problem.

Kirurgi

Kirurgin, som utförs av Mats äger rum på privatklinik i Mariestad.
Ingreppet sker under lokalbedövning och tar oftast någon timma. Om Du vill, så erbjuds Du något lugnande före ingreppet, varför Du bör ha en ledsagare med Dig.
Behandlingen inleds med att fixturerna (skruvarna) opereras in i käkbenet. Efter tre till sex månader har käkbenet läkt och vuxit fast runt fixturerna. Under denna tid kan Du använda Din gamla protes.

När läkningen är avslutad genomförs nästa steg i behandlingen. Till fixturen kopplas en distans, som utgör länken mellan käkbenet och de nya tänderna. Även distansoperationen sker under lokalbedövning i Mariestad.

Kostanden för kirurgin betalas i Mariestad och utgör en delbetalning av den totala behandlingskostnaden.Resor

I Landstingets folder Värt att veta om sjukresor får Du veta reglerna för sjukresor och reseersättning. Denna broschyr erhåller Du också hos mig.

Protetisk behandling

Efter inläkningstiden och den avslutande distansoperationen i Mariestad påbörjas arbetet med att färdigställa den protetiska konstruktionen (bron, delbron eller den enskilda tanden). Detta arbete, som utföres av mig i min praktik, beräknas ta någon månad. Vi samarbetar med ett på implantatområdet välrenommerat laboratorium i Göteborg. Dess chef, Ingemar Galéus, har sedan 1975 i direkt samarbete med professor Brånemark varit med och utvecklat och förfinat de konstruktioner som idag används. Laboratoriet är världsledande på sitt område.

Hygien och slitage

Sedan den färdiga bron skruvats fast i distanserna, kontrolleras muntillståndet regelbundet. Varje patient instrueras av tandhygienist i den speciella munhygienteknik som är nödvändig för att undvika inflammation i tandkött och käkben. En god munhygien är också av vikt för att undvika dålig lukt och smak.

Liksom de egna tänderna slits, så slits tänderna i käkbensförankrade broar. De kan med åren missfärgas och i viss mån tappa sin lyster. om så är fallet, är det enkelt att skruva loss bron och få den "uppfräschad". Slitna tänder kan lätt bytas, och i regel behöver Du bara klara Dig utan bro under högst någon dag.

Prognos

Behandling med käkbensförankrade broar har under lång tid visat sig vara en pålitlig behandling med mycket goda långtidsresultat.
I underkäken ligger lyckandefrekvensen nära 100%, i överkäken något lägre. Faktorer, so mvisat sig ha en negativ effekt på benets ämnesomsättning, kan också påverka inläkningen av implantat. Den viktigaste negativa faktorn är rökning, och många av de patienter som förlorat implantat har visat sig vara storkonsumenter av tobak. Vi rekommenderar därför patienter som behandlats med käkbensförankrad protetik att minska sin tobakskonsumtion eller helst sluta röka helt.

Eventuella svårigheter och obehag

I underkäken upplevs eventuella svårigheter och obehag allt som oftast som mycket små.
Att gå från en många gånger löst sittande protes till en fast sittande protes till en fast sittande konstruktion upplevs som en mycket stor vinst.
Således är problemen med utseende, tal m.m. i regel obetydliga. Det förekommer att patienter inledningsvis biter sig i kinden och får ett ökat salivflöde, men efter en kort tid har även dessa besvär försvunnit.
I överkäken erbjuder broarna generellt sett sörre svårigheter ut flera synvinklar:

  • Biologi: Benet i överkäken är mer svampliknande och ibland är tillgången på ben mer begränsad, vilket försvårar inläkning och placering av implantat.

  • Utseende: Protesens utbyggnad under överläppen har ingen motsvarighet i den käkbensförankrade bron, och i svåra fall kan detta omöjliggöra behandling ur rent utseendemässig synpunkt. Dock kan vi i somliga fall erbjuda implantatförankrade proteser, s.k. overdentures som alternativ, när tillräckligt med ben saknas. Detta är en av de faktorer som man försöker bedöma vid den inledande undersökningen.

  • Uttal (=Fonetik): Till en början kan uttalet av vissa ord (framförallt s-ljud) förändras och försvåras. I de flesta fall är detta övergående problem, som försvinner då Du vant Dig vid den nya bron.


    » Tillbaka


  • I broschyren Vad döljer sig bakom ett leende får Du en utförlig beskrivning steg för steg från operation till färdig konstruktion. Denna broschyr får Du hos mig.

    Luppglasögon är idag ett mycket viktigt och bra hjälpmedel i vår verksamhet. Med dessa ökar vi precisionen inom ett redan precisionskrävande arbete. Därmed kan vi hålla en god kvalitet i de olika arbetsmomenten.